Την παραίτηση των μελών της Συγκλήτου του ΑΠΘ ζήτησαν οι διοικητικοί υπάλληλοι του Ιδρύματος ως μέσο πίεσης ενάντια στην εφαρμογή της διαθεσιμότητας, παρεμβαίνοντας στη σημερινή συνεδρίαση του οργάνου. 

Εκπρόσωποι φοιτητικών συλλόγων κατέθεσαν στη Σύγκλητο το ίδιο αίτημα σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους διοικητικούς υπαλλήλους. 

Η συνεδρίαση έγινε σε ήρεμο κλίμα παρόντων των διοικητικών υπαλλήλων, στους οποίους δόθηκε εκτενώς ο λόγος. Εκφράστηκε επίσης ο προβληματισμός αρκετών πανεπιστημιακών και υπαλλήλων για το εάν «το Ίδρυμα μπορεί να λειτουργήσει και πώς μετά τις διαθεσιμότητες».

Προβληματισμός εκφράστηκε και για τα πιθανά αποτελέσματα που θα έχει μια ενδεχόμενη παραίτηση των μελών της Συγκλήτου στην παρούσα συγκυρία. Τονίστηκε, επίσης, με έμφαση ότι η απεργία των διοικητικών υπαλλήλων στην Αθήνα κρίθηκε παράνομη, αλλά όχι και καταχρηστική.

Η διοίκηση του ΑΠΘ άκουσε όλες τις απόψεις και οι εργαζόμενοι αποχώρησαν προκειμένου η Σύγκλητος να συσκεφθεί επί του αιτήματος και να ετοιμάσει ψήφισμα.