Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε σήμερα ο δήμος Καλαμάτας, με απόφαση του γγ Πολιτικής Προστασίας, μετά από αίτημα του δήμου και τη σύμφωνη γνώμη της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ειδικότερα, με την απόφαση κηρύσσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι δημοτικές ενότητες Θουρίας, Καλαμάτας και οι τοπικές κοινότητες Σπερχογείας, Μικρομάνης, Ασπροχώματος και Άρι, λόγω της έντονης βροχόπτωσης που σημειώθηκε στις 11 Νοεμβρίου και των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν.