Εκσυγχρονίζεται το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις ιχθυοκαλλιέργειες, με στόχο την ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου, με το σχετικό σχέδιο νόμου να τίθεται σύντομα σε διαβούλευση, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Τσαυτάρης.

Με το νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, θεσμοθετείται η Κοινή Οργάνωση Αγοράς και για τον τομέα των ιχθυοκαλλιεργειών, δημιουργείται υπηρεσία «μιας στάσης» για την απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων, ενώ συστήνεται και τεχνικό συμβούλιο, με στόχο την παροχή γνωμοδοτήσεων, όχι μόνο σε τεχνικής φύσεως ζητήματα, αλλά και γενικότερων πολιτικών που άπτονται της ανάπτυξης του κλάδου.

Την ερχόμενη εβδομάδα, μάλιστα, αναμένεται να ανακοινωθούν τα επενδυτικά σχέδια που εγκρίθηκαν μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των σχετικών αιτήσεων. Σημειώνεται ότι συνολικά είχαν υποβληθεί 100 αιτήσεις για επενδυτικά σχέδια στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών.

Εξάλλου, ο κ. Τσαυτάρης ανακοίνωσε, ότι είναι θέμα ημερών και η κατάθεση στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, νομοσχεδίου του υπουργείου για τον έλεγχο τροφίμων και ζωοτροφών, το οποίο όμως θα περιλαμβάνει και τροπολογίες που θα ρυθμίζουν σειρά θεμάτων όπως είναι για παράδειγμα η λειτουργία των farmers markets. Στόχος, είναι το νομοσχέδιο να έχει ψηφιστεί πριν το τέλος της χρονιάς.