Τους τελικούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων, προς διαθεσιμότητα, παρέλαβε το ΑΣΕΠ από το Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, για τα Πανεπιστήμια και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και συγκεκριμένα για το προσωπικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το ΑΣΕΠ παρέλαβε τους τελικούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα προσωπικού, προκειμένου να τους αναρτήσει στην ιστοσελίδα του, σύμφωνα με σχετική απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Οι τελικοί πίνακες κατάταξης, όπως εκδόθηκαν από το εν λόγω Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, αναρτώνται κατά τα προβλεπόμενα και στην ιστοσελίδα του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης καθώς και στον οικείο πίνακα ανακοινώσεων του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά όλους τους πίνακες