Τη μεσολάβηση του πρωθυπουργού προκειμένου να υπάρξει διάλογος μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών έτσι ώστε να λειτουργήσουν και πάλι τα Πανεπιστήμια ζητεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ) η οποία ωστόσο τονίζει ότι η εφαρμογή του μέτρου της διαθεσιμότητας στα πανεπιστήμια έχει καταστροφικά αποτελέσματα.

Η ΠΟΣΔΕΠ καταγγέλλει ότι η κυβέρνηση θέτει σε διαθεσιμότητα μεγάλο αριθμό ικανών και παραγωγικών μέσα από μια αυθαίρετη και αναξιόπιστη διαδικασία, η οποία, όπως τονίζει, οδήγησε σε πλήρες αδιέξοδο και τέλμα την τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας.

Όσον αφορά στις λίστες διαθεσιμότητας με τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των διοικητικών υπαλλήλων των οκτώ Πανεπιστημίων, τις χαρακτηρίζει πρόχειρες, ανακριβείς με σημαντικές ελλείψεις και λάθη.

«Καταργούνται ολόκληρες ειδικότητες ενώ διακεκριμένα  στελέχη της Διοίκησης με μεγάλη προσφορά, εμπειρία και γνώσεις στο αντικείμενό τους αναγκάζονται να αποχωρήσουν. Πλήττονται έτσι καίριες δομές των οι οποίες θα περιέλθουν σε πλήρη αδυναμία λειτουργίας. Όλα αυτά χωρίς καμία ουσιαστική αξιολόγηση και με μοριοδότηση βασιζόμενη σε έωλα, αδιαφανή, πελατειακά, ανισότιμα και χωρίς τεκμηρίωση κριτήρια» αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΠΟΣΔΕΠ.

Σημειώνει δε ότι το  μέτρο της διαθεσιμότητας δεν αποτελεί «μεταρρυθμιστική δράση», όπως παρουσιάστηκε, αλλά αντίθετα προϊόν αποφάσεων που ελήφθησαν στη λογική των οριζόντιων μέτρων, με προχειρότητα, αυθαιρεσία και αυταρχισμό.

Πρέπει να πρυτανεύσει η λογική

«Οι τελευταίες εξελίξεις στην εφαρμογή του μέτρου της διαθεσιμότητας δείχνουν είτε την ανικανότητα του υπουργείου  είτε τη συνειδητή του επιλογή να υπονομεύσει και να υποβαθμίσει τα πανεπιστήμια στα πλαίσια ενός γενικότερου στρατηγικού σχεδιασμού αναδιάταξης της δημόσιας δωρεάν τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Ωστόσο η ΠΟΣΔΕΠ επιρρίπτει ευθύνες για άστοχους χειρισμούς από την πανεπιστημιακή κοινότητα.

«Από την άλλη πλευρά, παράγοντες της πανεπιστημιακής κοινότητας, με  άστοχους χειρισμούς, δεν έχουν διευκολύνει να αποφευχθεί το σημερινό αδιέξοδο» σχολιάζει η ΠΟΣΔΕΠ και καλεί τον υπουργός Παιδείας να  αναλάβει τις ευθύνες του και να εγκαταλείψει την αδιάλλακτη στάση του ώστε να βρεθεί λύση και διέξοδος με βάση ρεαλιστικές προτάσεις που έχουν κατατεθεί από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.

«Η ΠΟΣΔΕΠ θεωρεί ότι θα πρέπει να πρυτανεύσει η ψυχραιμία και η λογική απʼ όλες τις πλευρές, οι οποίες πρέπει να προσέλθουν σε διάλογο κάνοντας ταυτόχρονα ένα βήμα πίσω, αναστέλλοντας το μεν υπουργείο την ΚΥΑ που αφορά στη διαθεσιμότητα των διοικητικών υπαλλήλων των Πανεπιστημίων, οι δε διοικητικοί υπάλληλοι τις κινητοποιήσεις τους»

Να αναλάβει πρωτοβουλία ο πρωθυπουργός

Παράλληλα, η ΠΟΣΔΕΠ προτείνει στο υπουργείο Παιδείας να αποσύρει τις πειθαρχικές διώξεις των υπαλλήλων που δεν απογράφησαν.

«Με δεδομένο ότι ο υπουργός έχει δείξει αδυναμία στην επίλυση του προβλήματος και έχει αρνηθεί να συμμετάσχει σε διάλογο, απευθυνόμαστε στον Πρωθυπουργό από τον οποίο ζητάμε να αναλάβει τις κατάλληλες πρωτοβουλίες ώστε να καλέσει σε διάλογο όλους τους εμπλεκομένους φορείς προκειμένου να βρεθεί συμβιβαστική λύση».

Ο διάλογος, σημειώνει η ΠΟΣΔΕΠ,  θα πρέπει να έχει αυστηρό χρονοδιάγραμμα 8 ημερών με στόχο τη συνολική επίλυση του προβλήματος ώστε έως την 1η Δεκεμβρίου να ξεκινήσει η πλήρης λειτουργία των Πανεπιστημίων, να μη χαθεί  το εξάμηνο και να αρχίσουν να αποκαθίστανται οι τεράστιες εκκρεμότητες που έχουν συσσωρευτεί.

«Μέχρι τότε, είναι προφανές ότι δε θα πρέπει να εφαρμοστεί καμία από τις άστοχες ενέργειες του Υπουργείου (ΚΥΑ, κατάλογοι ΑΣΕΠ, αργία μη απογραφέντων κ.λ.π.) καταλήγει η ανακοίνωση.