Με στόχο την «ανατροπή… από τα έξω προς τα μέσα» ξεκινά τον αγώνα διεκδίκησης της προεδρίας της ΑΔΕΔΥ ο πρόεδρος της ΠΟΕ-ΟΤΑ., Θέμης Μπαλασόπουλος, ο οποίος δημιούργησε νέα συνδικαλιστική παράταξη και συγκεκριμένα την «Δημοσιοϋπαλληλική ανατροπή» – Αυτόνομη – Αγωνιστική – Κινηματική Παράταξη.

Σε ανακοίνωση που δημοσίευσε ο Θέμης Μπαλασόπουλος αναφέρει:

«Για μία άλλη λογική και πρακτική στη λειτουργία του συνδικαλιστικού κινήματος των δημοσίων υπάλληλων. Για να μπει ένα τέλος και στις πελατειακές, συντεχνιακές πρακτικές στη λειτουργία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Για μία Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στην “πρώτη γραμμή” για την επίλυση των μικρών και μεγάλων προβλημάτων της Δημόσιας Διοίκησης και των δημοσίων υπαλλήλων. Για την ανατροπή… από τα έξω προς τα μέσα».