Δίχως να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις ολοκληρώθηκαν οι έκτακτες συνεδριάσεις των Συγκλήτων του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πολυτεχνείου.

Η Σύγκλητος του Καποδιστριακού, σε ανακοίνωσή της, επαναλαμβάνει πως το ίδρυμα πρέπει να λειτουργήσει πλήρως. Επίσης, σημειώνει πως συγκροτεί επιτροπή, υπό τον Πρύτανη, από τα μέλη της Συγκλήτου κ. Θ. Φορτσάκη Πρόεδρο της Νομικής Σχολής, Αθ.- Μ. Δημόπουλο Πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής και Ελ. Καραμαλέγκου Πρόεδρο του Τμήματος Φιλολογίας, προκειμένου να απευθυνθεί στον Πρωθυπουργό και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης,  έτσι ώστε με παρέμβασή τους να οριστεί διαμεσολαβητής που θα συζητήσει με τα δύο μέρη προς άρση του απόλυτου αδιεξόδου και με σκοπό να λειτουργήσει το Ίδρυμα  με δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο προς το συμφέρον του Πανεπιστημίου και της ελληνικής κοινωνίας γενικότερα.

Τέλος, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι τα μέλη της Συγκλήτου εμμένουν στην απόφασή τους να θέσουν στη διάθεση του Πρύτανη τις παραιτήσεις τους, παρά την άρνηση του Πρύτανη να τις αποδεχθεί.

Από την πλευρά της, η Σύγκλητος του Πολυτεχνείου, τονίζει την αδυναμία λειτουργίας πανεπιστημίου και επισημαίνει: «Η Σύγκλητος του Πολυτεχνείου επιβεβαιώνει τις επανειλημμένα διακηρυγμένες θέσεις της: με την εφαρμογή των πράξεων διαθεσιμότητας 399 διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος, και μάλιστα με τις αμφισβητούμενη εγκυρότητας δημοσιοποιήσεις ονομαστικών καταλόγων καταργούμενου και μοριοδοτούμενου προσωπικού, το Πολυτεχνείο αδυνατεί να λειτουργήσει, και ότι η ίδια η Σύγκλητος αδυνατεί να ανατάξει τις διοικητικές λειτουργίες του Ιδρύματος υπό αυτές τις συνθήκες».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Σύγκλητος του Πολυτεχνείου θα συνεδριάσει εκ νέου  τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2013 στις 8 π.μ. για να συνεκτιμήσει όλα τα μέχρι τότε δεδομένα.