Αφόρητη έχει γίνει πλέον η κατάσταση με την οικονομική κρίση, για μεγάλο μέρος του πληθυσμού, ενώ καθημερινά τα πράγματα γίνονται όλο και πιο χειρότερα. Στα Ιωάννινα ο Δήμος άνοιξε τις διαδικασίες για την χορήγηση συσσιτίων.

Ο υπεύθυνος του τομέα κοινωνικής πολιτικής Φίλιππος Τσουμάνης σε δήλωσή του τόνισε ότι τα συσσίτια θα χορηγούνται σε εκείνους που τα έχουν πραγματικά ανάγκη. «Στόχος μας είναι να δώσουμε μία μικρή, έστω, βοήθεια σε συμπολίτες μας που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση. Θέλουμε η πρωτοβουλία αυτή να πιάσει πραγματικά τόπο και να ανακουφίσει εκείνους που χρειάζεται να βλέπουν στην πράξη το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου.

Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει με απόλυτη διαφάνεια. Μετά από τον έλεγχο που έγινε από την υπηρεσία μας, είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε δημόσια όλες τις προϋποθέσεις για την χορήγηση των συσσιτίων, ενώ με τις ίδιες καθαρές διαδικασίες θα γίνουν και οι προμήθειες των υλικών, ώστε να αποφευχθεί κάθε σπατάλη και αλόγιστη δαπάνη», υπογράμμισε ο κ. Τσουμάνης.

Όσοι ενδιαφέρονται για την παροχή συσσιτίων θα πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους στο ΚΑΠΗ της πόλης των Ιωαννίνων ή στα κατά τόπους ΚΑΠΗ.

Για την εγγραφή των δικαιούχων στο πρόγραμμα απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

- Αίτηση του ενδιαφερομένου

- Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας

- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

- Λογαριασμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή χαρτί από την Εφορία που βεβαιώνει την Διεύθυνση κατοικίας.

- Εκκαθαριστικό εφορίας ή υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από την εφορία ότι δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση γιατί δεν έχει εισοδήματα.

- Ε1 και Ε9

- Μισθωτήριο συμβόλαιο σε περίπτωση ενοικίου

- Σε περίπτωση που κάποιο άτομο επιβαρύνεται οικονομικά από την κατάσταση της υγείας του, πρέπει να προσκομίζει την αντίστοιχη γνωμάτευση.

- Σε περίπτωση επιβάρυνσης από δάνειο να προσκομίζονται έγγραφα από τράπεζα.

Από τον τομέα κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Ιωαννιτών κρίθηκε απαραίτητο, για την διαδικασία επιλογής των δικαιούχων να τεθούν συγκεκριμένα κριτήρια, με τα οποία η Επιστημονική Επιτροπή θα μπορεί να γνωμοδοτήσει μετά από κοινωνική έρευνα της αρμόδιας υπηρεσίας για τους δικαιούχους οικονομικής ενίσχυσης του Δήμου με την μορφή παροχής έτοιμου φαγητού.

Στα κριτήρια αυτά περιλαμβάνονται η εντοπιότητα, η οικογενειακή κατάσταση, η εργασιακή κατάσταση, η οικονομική και περιουσιακή κατάσταση, οι συνθήκες στέγασης, η κατάσταση της υγείας κλπ.

Με βάση όλα αυτά, η επιστημονική επιτροπή θα εισηγείται την ένταξη ή μη των δικαιούχων στο πρόγραμμα.