Τις προτάσεις του για την υπέρβαση της κρίσης στα πανεπιστήμια δημοσιοποίησε ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Γιάννης Μυλόπουλος, λίγο πριν από τη συνάντηση του με τον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο.

1. Να αποσυρθεί άμεσα η διαπιστωτική πράξη της διαθεσιμότητας που υπέγραψε ο υπουργός, για τους εξής λόγους:

- Τόσο ο συνολικός αριθμός των προς διαθεσιμότητα υπαλλήλων, όσο και η κατανομή του στα 8 πανμια υπολογίστηκαν αυθαίρετα, χωρίς αξιολόγηση των δομών των ιδρυμάτων και χωρίς τεκμηρίωση για τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν.

- Η μοριοδότηση των υπαλλήλων στηρίζεται στις ατομικές δηλώσεις τους, οι οποίες όπως ενημέρωσα με επιστολή μου την Τετάρτη 20/11/2013 τον υπουργό, βρίθουν σφαλμάτων και ανακριβειών. Το ΑΠΘ προσφέρθηκε να συνεργαστεί με το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, τον ΑΣΕΠ και το υπουργείο για την αποκατάσταση των λαθών, αλλά η προσφορά αγνοήθηκε και η διαπιστωτική πράξη της διαθεσιμότητας εξεδόθη την επομένη, χωρίς διόρθωση των σφαλμάτων. Η εκ των υστέρων, μετά την έκδοση δηλαδή της διαπιστωτικής πράξης, εξέταση των ενστάσεων, συνιστά διαδικασία πρωτόγνωρη για το ελληνικό δημόσιο και μη αποδεκτή.

- Η διαπιστωτική πράξη δεν υπογράφεται από τους κατά νόμο αρμόδιους για τη διοίκηση των πανεπιστημίων και συνεπώς θα ακυρωθεί στα δικαστήρια ύστερα από τις αιτήσεις - προσφυγές που είναι βέβαιον ότι θα κατατεθούν.

2. Να συμφωνηθεί μεταξύ υπουργείου και Συνόδου Πρυτάνεων μια μέθοδος αξιολόγησης των διοικητικών δομών των ιδρυμάτων, καθώς και τα κριτήρια που θα εφαρμοστούν ανάλογα με τις ανάγκες των ακαδημαϊκών και διοικητικών μονάδων. Για τον καθορισμό των παραμέτρων που θα χρησιμοποιηθούν να ληφθεί υπόψη η διεθνής εμπειρία. Η αξιολόγηση να εφαρμοστεί εντός 10 ημερών σε όλα τα πανμια κατά τρόπο διαφανή και ενιαίο. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής να συμφωνηθεί εξ αρχής ότι θα γίνουν αποδεκτά από όλες τις πλευρές.

3. Το πλήθος των πλεοναζουσών ή ελλειπουσών θέσεων προσωπικού ανά ίδρυμα, όπως αυτές θα προκύψουν από την αξιολόγηση, να αποτελέσει τη νέα βάση για την κινητικότητα των διοικητικών υπαλλήλων στα πανμια. Στα νέα αυτά δεδομένα, να συνυπολογιστούν και οι θέσεις που κάθε ίδρυμα έχασε στην προηγούμενη φάση της διαθεσιμότητας.