Τρεις προτάσεις για την υπέρβαση της κρίσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση παρουσίασε ο πρύτανης του ΑΠΘ Γιάννης Μυλόπουλος στον υπουργό Παιδείας Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο κατά τη σημερινή τους συνάντηση.

Ειδικότερα πρότεινε:

Α) να αποσυρθεί άμεσα η διαπιστωτική πράξη της διαθεσιμότητας, καθώς, όπως υποστηρίζει:

δεν υπογράφεται από τους κατά νόμο αρμόδιους για τη διοίκηση των πανεπιστημίων και συνεπώς θα ακυρωθεί στα δικαστήρια ύστερα από τις αιτήσεις - προσφυγές που είναι βέβαιον ότι θα κατατεθούν
οι προς διαθεσιμότητα υπάλληλοι υπολογίστηκαν αυθαίρετα, χωρίς αξιολόγηση των δομών των ιδρυμάτων και χωρίς τεκμηρίωση για τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν.
η μοριοδότηση των υπαλλήλων στηρίζεται στις ατομικές δηλώσεις τους, οι οποίες βρίθουν σφαλμάτων και ανακριβειών. 

Β) να συμφωνηθεί μεταξύ υπουργείου και συνόδου Πρυτάνεων μια μέθοδος αξιολόγησης των διοικητικών δομών των ιδρυμάτων, καθώς και τα κριτήρια που θα εφαρμοστούν ανάλογα με τις ανάγκες των ακαδημαϊκών και διοικητικών μονάδων. Για τον καθορισμό των παραμέτρων που θα χρησιμοποιηθούν να ληφθεί υπόψη η διεθνής εμπειρία. Η αξιολόγηση να εφαρμοστεί εντός 10 ημερών σε όλα τα πανεπιστήμια κατά τρόπο διαφανή και ενιαίο. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής να συμφωνηθεί εξ αρχής ότι θα γίνουν αποδεκτά από όλες τις πλευρές.

Γ) το πλήθος των πλεοναζουσών ή ελλειπουσών θέσεων προσωπικού ανά ίδρυμα, όπως αυτές θα προκύψουν από την αξιολόγηση, να αποτελέσει τη νέα βάση για την κινητικότητα των διοικητικών υπαλλήλων στα πανεπιστήμια. Στα νέα αυτά δεδομένα, να συνυπολογιστούν και οι θέσεις που κάθε ίδρυμα έχασε στην προηγούμενη φάση της διαθεσιμότητας.

Από την πλευρά του ο υπουργός Παιδείας παρουσίασε σειρά προτάσεων για τη διαχείριση της κρίσης και τη διευθέτηση των συνεπειών της διαθεσιμότητας στο ΑΠΘ, τις οποίες ο κ. Μυλόπουλος ζήτησε και εγγράφως, προκειμένου να τις παρουσιάσει στη Σύγκλητο.

Επίσης, ως προεδρεύων της συνόδου των πρυτάνεων, ζήτησε από τον υπουργό συνάντηση με το συντονιστικό της συνόδου, την οποία ο κ. Αρβανιτόπουλος αποδέχτηκε.

Μετά τη συνάντηση ο πρόεδρος του ΑΠΘ δήλωσε ότι οι προτάσεις του κ. Αρβανιτόπουλου για το ίδρυμα θα συζητηθούν και θα αξιολογηθούν από τη Σύγκλητο σε έκτακτη συνεδρίαση την Τετάρτη

Οι προτάσεις για το σύνολο των πανεπιστημίων θα αξιολογηθούν από τη σύνοδο των πρυτάνεων, το Συντονιστικό της οποίας θα συνεδριάσει αύριο και στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον υπουργό.