Σε οριακό σημείο βρίσκονται περισσότερες από 150 κατασκευαστικές επιχειρήσεις κυρίως λόγω της μειωμένης δραστηριότητας και των καθυστερήσεων πληρωμών από το Δημόσιο, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) κ. Γ. Βλάχος.

Μάλιστα, με αιτήματα την άμεση εξόφληση των οφειλών του Δημοσίου, την ενεργοποίηση και αύξηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων αλλά και τη ρύθμιση του ΦΠΑ μη εξοφληθέντων τιμολογίων, οι πέντε εργοληπτικές οργανώσεις του κλάδου (ΣΑΤΕ, ΣΤΕΑΤ, ΠΕΔΜΗΕΔΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ) αποφάσισαν να απέχουν την επόμενη Τρίτη 15 Μαρτίου από τις δημοπρασίες δημοσίων έργων."Εκτιμώ ότι περί το 20% των εταιρειών είναι πια στο όριο", θα πει ο κ. Βλάχος, υποστηρίζοντας πως οι οφειλές του Δημοσίου (υπουργεία, δήμοι κ.α.) προς τις επιχειρήσεις του κλάδου, κυμαίνονται από 1,8 έως 2 δις. ευρώ.

Η συρρίκνωση των δραστηριοποιούμενων εταιρειών στις κατασκευές, έχει ξεκινήσει ουσιαστικά από το 2004 και μετά.Σύμφωνα με έρευνα της Hellastat, στα τέλη του 2009 στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) ήταν εγγεγραμμένες 594 εργοληπτικές επιχειρήσεις 3ης και 7ης τάξης, αριθμός που σε σχέση με το 2004, εμφανίζεται μειωμένος κατά 118 εταιρείες ή 16,7%.Το 2009 ανέστειλαν τη λειτουργία τους 58 εργολήπτες των τάξεων αυτών έναντι 17 το 2008, ενώ μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2010 ακόμα 15 εταιρείες τέθηκαν εκτός ΜΕΕΠ, διαμορφώνοντας έτσι τον αριθμό των εταιρειών στο Μητρώο σε 579.