Τους βασικούς άξονες για μια «νέα κτηνοτροφία» που θα αποτελέσει πυλώνα της αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας και μοχλό για την ανάπτυξη και την έξοδο της χώρας από την κρίση, διερευνά η Εθνική Συνδιάσκεψη για την κτηνοτροφία που οργανώνει ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) αύριο Τετάρτη 27 και Πέμπτη 28 Νοεμβρίου.

Η ελληνική κτηνοτροφία, σύμφωνα με τον ΣΕΚ, δοκιμάζεται από μια σειρά σοβαρών προβλημάτων όπως η μείωση της παραγωγής, το υψηλό κόστος παραγωγής , η έλλειψη ρευστότητας και η υπερχρέωση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Είναι ανάγκη λοιπόν, τονίζει, να διαμορφωθεί μια εθνική στρατηγική, συγκεκριμένο πολυετές πλάνο για την ανάπτυξη του κάθε τομέα της κτηνοτροφίας (αιγοπροβατοτροφία, βοοτροφία, χοιροτροφία, πτηνοτροφία) που να εστιάζει στα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τις ανάγκες και τις δυνατότητες της χώρας, και να σηματοδοτεί μια «φυγή προς τα εμπρός».