Η ανάγκη να διαμορφωθεί μια εθνική στρατηγική, ένα συγκεκριμένο πολυετές πλάνο για την ανάπτυξη του κάθε τομέα της κτηνοτροφίας (αιγοπροβατοτροφία, βοοτροφία, χοιροτροφία, πτηνοτροφία) που να εστιάζει στα συγκριτικά πλεονεκτήματα και να σηματοδοτεί μια «φυγή προς τα εμπρός», επισημάνθηκε κατά τη σημερινή πρώτη ημέρα της Εθνικής Συνδιάσκεψης για τον κλάδο, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ).

Στον χαιρετισμό του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Τσαυτάρης, ανέφερε ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποστηριχθεί ο κλάδος και να εισέλθουν και νέοι αγρότες. Για το θέμα που έχει δημιουργηθεί με τους επιλέξιμους βοσκότοπους, είπε ότι τα προβλήματα περιορίζονται σε μόλις πέντε Περιφερειακές Ενότητες και σήμερα ο αριθμός των κτηνοτρόφων των οποίων το ζήτημα δεν έχει επιλυθεί δεν ξεπερνά τα 8.000 άτομα.

Ο κίνδυνος της κατάρρευσης των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων είναι προ των πυλών, επισήμανε στην ομιλία του ο πρόεδρος του ΣΕΚ Παναγιώτης Πεβερέτος, ο οποίος ανέφερε πως ήδη 15.000 κτηνοτρόφοι έχουν αποχωρήσει από τον κλάδο. 

Ο κ. Πεβερέτος, ανέδειξε το κόστος παραγωγής ως ένα από το σημαντικότερα προβλήματα της κτηνοτροφίας σήμερα που επηρεάζει τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητά της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, το κόστος των ζωοοτροφών, έφθασε το 2012 στο ύψος των 2,12 δισ. ευρώ, αποτελεί το 38% του κόστους των εισροών στη γεωργική παραγωγή και περίπου το 70% του συνολικού κόστους λειτουργίας της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης

Μεγάλη, δε, είναι η εξάρτηση των κτηνοτροφικών μονάδων από τις εισαγόμενες ζωοτροφές, καθώς μόνο οι εισαγωγές σόγιας, ξεπερνούν τους 500.000 τόνους αξίας περίπου 224 εκατ. ευρώ. Εξάλλου, το κόστος της ενέργειας, αυξήθηκε κατά 64% (2009- 2012) υπερβαίνοντας το 2012 το επίπεδο του 1,5 δισ. ευρώ. Δηλαδή αποτελεί το 27% του συνολικού κόστους αγροτικής παραγωγής.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης στην κτηνοτροφία και την ανάπτυξή της, πρότεινε να υιοθετηθεί ένα πλέγμα μέτρων για την τόνωση της ρευστότητας, τη μείωση του κόστους παραγωγής, την επένδυση στην ποιότητα με την προσφορά επώνυμων προϊόντων και την προώθηση των εξαγωγών.

Ο στόχος της νέα ΚΑΠ αλλά και όλων μας πρέπει να είναι η διατροφική ασφάλεια-επάρκεια της χώρας και η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σύγκλιση μεταξύ των περιφερειών, τόνισε στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ Τζανέτος Καραμίχας. 

Ο κ. Καραμίχας, απευθυνόμενος στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, είπε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί μια επιτροπή που θα μελετήσει και θα ελέγξει τους όρους και τον τρόπο εκείνον, με τον οποίο μετατράπηκαν ορισμένες Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών σε πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς ή Αγροτικές Ενώσεις βάσει του νόμου 4015.

«Υπάρχουν περιπτώσεις», ανέφερε, «που ενδέχεται εξαιτίας των αδιαφανών διαδικασιών, ολόκληρες παραγωγικές μονάδες να περάσουν στα χέρια λίγων, στα πρότυπα ιδιωτικών επιχειρήσεων». Ο κ. Τσαυτάρης απάντησε πως κάτι τέτοιο ασφαλώς και θα γίνει και ότι άμεσα θα έλθουν για το θέμα των συνεταιρισμών σχετικές τροπολογίες στη Βουλή προς βελτίωση του υφιστάμενου πλαισίου.

Ο αντιπρόεδρος του ΣΕΚ Ελευθέριος Γίτσας, μιλώντας για το παρόν και το μέλλον της αιγοπροβατοτροφίας, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο θέμα της φέτας. Όπως τόνισε «έφτασε η ώρα όλοι οι εμπλεκόμενοι, από την παραγωγή μέχρι τη μεταποίηση και εμπορία, να συνεργαστούν και να κάνουν, στο πλαίσιο του Κανονισμού της έγκρισης της φέτας ως ΠΟΠ προϊόντος, ένα νέο πιο ομογενοποιημένο κανονισμό, θέτοντας πιο διακριτούς και αυστηρούς κανόνες παραγωγής, ώστε να πάψει κάθε απόπειρα αμφισβήτησης της ελληνικότητάς της».

Πρότεινε ακόμη να αυξηθεί το ποσοστό οικονομικής ενίσχυσης, κατά 10%, στα αναπτυξιακά προγράμματα για τη δημιουργία κτηνοτροφικών μονάδων, αλλά και την παραγωγή ενέργειας για ιδία χρήση.

Σημειώνεται, τέλος, ότι σήμερα με την κτηνοτροφία ασχολούνται πάνω από 140.000 οικογένειες κτηνοτρόφων, χιλιάδες επιχειρήσεις, κυρίως μικρομεσαίες, που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση- εμπόριο- μεταφορές, ενώ παράγονται 500.000 τόνοι κρέατος, 1.500.000 τόνοι γάλακτος και 110.000 τόνοι αυγά.