Με εκπροσώπους της καταναλωτικής ένωσης «ΕΚΠΟΙΖΩ» συναντήθηκε το τεχνικό κλιμάκιο της τρόικας, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διαβούλευσης σχετικά με το ζήτημα των πλειστηριασμών ακινήτων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής, οι εμπειρογνώμονες του κλιμακίου της τρόικας επέδειξαν ενδιαφέρον για συγκεκριμένες θέσεις της σχετικά με τη μη απελευθέρωση πλειστηριασμών.

Διαπιστώθηκε, όπως αναφέρει η ΕΚΠΟΙΖΩ, η ανάγκη προστασίας των ευπαθών ομάδων καθώς και η ύπαρξη ενός μεταβατικού σταδίου προσαρμογής των οφειλών, ενώ η χάραξη μιας τουλάχιστον 10ετούς στρατηγικής για την αντιμετώπιση της υπερχρέωσης και των μη εξυπηρετούμενων δανείων κρίνεται απόλυτα αναγκαία.

Συγκεκριμένα, η ΕΚΠΟΙΖΩ σημειώνει ότι τόνισε την ανάγκη για τριετή αναστολή των πλειστηριασμών και τις συνέπειες από ενδεχόμενη απελευθέρωσή τους, ενώ αναγνωρίστηκαν τα αδιέξοδα στα οποία έχουν περιέλθει οι δανειολήπτες και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν εξαιτίας της μεγάλης ύφεσης, της ανατροπής των εισοδημάτων και της ανεργίας.

Ακόμη, η οργάνωση των καταναλωτών σημειώνει ότι υπήρξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συζήτηση σε συγκεκριμένες θέσεις της ΕΚΠΟΙΖΩ όπως π.χ. αυτές που συνεισφέρουν στην προσαρμογή των χρεών στις πραγματικές δυνατότητες των δανειοληπτών και η ένταξη των εμπόρων (οι οποίοι μέσα από την εμπορική τους δραστηριότητα καλύπτουν τον βιοπορισμό τους) στο ν. 3869/10.