Συνεργασία για την εκπαίδευση, την έρευνα και την κατάρτιση σε νέους καινοτόμους τομείς, αναπτύσσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου με το βελγικό Ινστιτούτο «Von Karman Institute of Fluid Mechanics».

Το μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Ινστιτούτο διεθνούς εκπαιδευτικής και επιστημονικής οργάνωσης έχει τμήματα αεροναυπηγικής και αεροδιαστημικής, δυναμικής ρευστών, στροβιλομηχανών και προώθησης. Παράλληλα, παρέχει μεταπτυχιακή εκπαίδευση στη δυναμική των ρευστών και ενθαρρύνει την κατάρτιση για την έρευνα μέσω της έρευνας.

Το σύμφωνο συνεργασίας, που υπέγραψε σήμερα ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Πέτρος Τατούλης, με τον διευθυντή του βελγικού Ινστιτούτου, δρ Jean Muylaert, έχει σκοπό:

- Την προώθηση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στον τομέα της πειραματικής και υπολογιστικής ρευστοδυναμικής για την αεροναυτική και τις αεροδιαστημικές εφαρμογές.
- Την ενίσχυση της διάδοσης των γνώσεων στον τομέα της μηχανικής των ρευστών, με ιδιαίτερη αναφορά στους τομείς της πειραματικής και εφαρμοσμένης δυναμικής των ρευστών.
- Την ανάπτυξη και προώθηση ερευνών και μελετών στον τομέα των επιστημών που αφορούν την πειραματική αεροδυναμική ή τη μηχανική των ρευστών.
- Την καθιέρωση στενής συνεργασίας σε τομείς προηγμένου τεχνολογικού περιεχομένου, όπως αυτές που απαιτούνται για την αεροδιαστημική βιομηχανία, την αεροναυτική, την ενέργεια και τη βιοτεχνολογία και νανοτεχνολογία.

Ο κ. Τατούλης τόνισε την ιδιαίτερη σημασία της ίδρυσης Τεχνολογικού Πάρκου, καθώς και τη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και άλλα Τεχνολογικά Ιδρύματα, για την επίτευξη αυτού του σκοπού.