Στο πειθαρχικό συμβούλιο στέλνει ο υπουργός Παιδείας τον πρύτανη του Καποδιστριακού, Θεοδόση Πελεγρίνη, για παράβαση καθήκοντος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου, «ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Πελεγρίνης σε αντίθεση με τους άλλους  7 Πρυτάνεις  των Πανεπιστημίων που επηρεάζονται από το μέτρο της διαθεσιμότητας,  κρατά το Ίδρυμα κλειστό με την απραξία του και την αδυναμία του να εφαρμόσει τις αποφάσεις της Συγκλήτου». 

«Γι' αυτό», τονίζει, «παραπέμπεται στο πειθαρχικό συμβούλιο για παράβαση καθήκοντος, γιατί οι πράξεις και οι παραλείψεις του έθιξαν τη λειτουργία και το κύρος του Πανεπιστημίου».

«Διάλογος με τους διοικητικούς υπαλλήλους του ΕΚΠΑ υπάρχει υπό μια προϋπόθεση: Αύριο το πρωί να είναι στις θέσεις εργασίας τους. Με τους διοικητικούς υπαλλήλους των Πανεπιστήμιων που τα μαθήματα διεξάγονται κανονικά, ο διάλογος συνεχίζεται. Στο ΕΚΠΑ, ο χρόνος επαρκεί για να μη χαθεί το εξάμηνο, χωρίς καμία έκπτωση στην εκπαιδευτική διαδικασία, ακόμα και αν χρειαστεί να γίνουν μαθήματα και το καλοκαίρι», προσθέτει ο κ. Αρβανιτόπουλος.