Αβάσιμη κρίνει η Σύγκλητος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης την πειθαρχική κατηγορία που απαγγέλθηκε στον πρύτανη του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδόση Πελεγρίνη.

Όπως τονίζει η Σύγκλητος του ΑΠΘ σε ομόφωνη απόφασή της, η παραπομπή αυτή δυναμιτίζει το διάλογο για την επίλυση του προβλήματος της διαθεσιμότητας των διοικητικών υπαλλήλων στο σύνολο των θιγόμενων πανεπιστημίων και για το λόγο αυτό πρέπει να επανεξεταστεί άμεσα.