Στην εφαρμογή του νόμου 4015 για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, που ψηφίστηκε το 2011 αλλά μέχρι σήμερα παραμένει στα χαρτιά, θα προχωρήσει τελικά η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ζακύνθου. Αυτό αποφασίστηκε μετά από διαβουλεύσεις της ηγεσίας της Ένωσης με τους νομικούς συμβούλους και υπηρεσιακούς παράγοντες της ΠΑΣΕΓΕΣ.

Εδώ και δύο χρόνια, οι περίπου 50 πρωτοβάθμιοι αγροτικοί συνεταιρισμοί του νησιού έχουν αποφασίσει τη συνένωσή τους σε έναν ενιαίο φορέα αλλά αυτό θα πρέπει να επικαιροποιηθεί. Ταυτόχρονα, με βάση τον νόμο, οι πρωτοβάθμιοι αγροτικοί συνεταιρισμοί μπορούν να διατηρήσουν την αυτοτέλειά τους, όπως συμβαίνει με τους τέσσερις ελαιουργικούς συνεταιρισμούς στη Ζάκυνθο.

Ωστόσο, το ζήτημα που πρέπει να διευθετηθεί μετά από αυτήν την εξέλιξη είναι η συνένωση των περιουσιακών στοιχείων τους. Δεδομένου ότι όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρξε ανησυχία για το ενδεχόμενο να επιβαρυνθεί η Ένωση από βαρύτατη φορολογία, λόγω της μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων, οι νομικοί σύμβουλοι της ΠΑΣΕΓΕΣ διευκρίνισαν πως η συνένωση των περιουσιακών στοιχείων δεν προβλέπει φορολογικές υποχρεώσεις.

Αυτό που αναμένεται το επόμενο διάστημα, είναι να ανακοινώσει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νέα παράταση στη θητεία των υφιστάμενων διοικητικών συμβουλίων των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών, τα οποία θα κληθούν να ολοκληρώσουν την περίπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία για τη μετατροπή τους σε πρωτοβάθμιες συνεταιριστικές οργανώσεις.