Στις 4 Δεκεμβρίου 2013, πραγματοποιήθηκε λαϊκή συνέλευση στο νησί των Λειψών, όπου αποφασίστηκε ομόφωνα, να καταληφθεί το δημαρχιακό μέγαρο επ΄αορίστου, μέχρι να επιλυθεί το πρόβλημα στον τομέα της Υγείας. 

Η διάρκεια της κατάληψης θα αποφασίζεται από τους κατοίκους με λαϊκές συνελεύσεις, έως ότου ικανοποιηθεί το αίτημα της υλοποίησης του οργανογράμματος του πολυδύναμου περιφερειακού ιατρείου (ΠΠΙ) Λειψών. 

Επίσης, το δημοτικό συμβούλιο Λειψών, μετά από πρόταση του Δημάρχου κ. Μπενέτου Σπύρου, αποφάσισε να προσφύγει στη δικαιοσύνη, κατά του υπουργείου Υγείας, της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, και γενικότερα κατά παντός υπευθύνου. 

Τέλος, προτάθηκε από τη γενική συνέλευση ο συγχρονισμός του αγώνα με παρόμοια κινήματα και με συνδικαλιστικά όργανα - συλλόγους (για παράδειγμα αναφέρθηκαν κινητοποιήσεις που έγιναν στο νοσοκομείο της Καλύμνου). 

Η λαϊκή συνέλευση στους Λειψούς, είχε μεγάλη συμμετοχή, παρά το τσουχτερό κρύο και τη βροχή.