Τροπολογία που δίνει το δικαίωμα σε καθηγητές ΑΕΙ να τίθενται αμισθί επικεφαλής νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού και πολιτιστικού χαρακτήρα εποπτευόμενων από το υπουργείο Πολιτισμού, κατατέθηκε σήμερα από τους υπουργούς Παιδείας και Πολιτισμού κ.κ. Κ. Αρβανιτόπουλο και Π. Παναγιωτόπουλο.

Οι καθηγητές ΑΕΙ δικαιούνται, πλέον, να διατηρούν την έδρα τους και να κατέχουν παράλληλα θέσεις προέδρων, αντιπροέδρων, διοικητών και υποδιοικητών των συγκεκριμένων νομικών προσώπων, υπό την προϋπόθεση ότι παραιτούνται της αμοιβής τους από τα τελευταία.