Να διασφαλιστεί με κάθε μέσο η βιωσιμότητα των ιχθυοσκαλών, η δημιουργία συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και το εισόδημα των Ελλήνων παραγωγών, ζήτησε η αρμόδια επίτροπος Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας της ΕΕ, Μαρία Δαμανάκη, στη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ) Παναγιώτη Σταμπουλίδη και τον διευθυντή της Ιχθυόσκαλας Πειραιά Βασίλης Κατσιώτη.

Στη συνάντηση, συζητήθηκαν θέματα οργάνωσης του ιχθυεμπορίου και λειτουργίας των ιχθυοσκαλών, όπως γνωστοποιήθηκε από τον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, ενώ όπως αναφέρεται σε σχετικό ενημερωτικό έγγραφο, παρουσιάστηκαν όλες οι πρωτοβουλίες του ΟΚΑΑ ΑΕ και του υπουργείου Ανάπτυξης που βρίσκονται σε εξέλιξη και αναδιοργανώνουν το ιχθυεμπόριο στη χώρα, τη μηχανογράφηση των εμπορικών συναλλαγών στις ιχθυόσκαλες, τη δημιουργία Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Αλιεργατών και θέματα διαχείρισης των αλιευτικών αποθεμάτων.