Το φλέγον ζήτημα της διαθεσιμότητας των διοικητικών υπαλλήλων, αλλά και όλα τα θέματα που απασχολούν την πανεπιστημιακή κοινότητα και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα βρεθούν επί τάπητος κατά τις διήμερες εργασίες της 74η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. Ελληνικών Πανεπιστημίων που ξεκινούν την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη.

Το πλήρες πρόγραμμα των εργασιών της Συνόδου έχει ως εξής:

Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013

 • 17.00 – 18.30: Έναρξη Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. Ελληνικών Πανεπιστημίων – Σύντομες τοποθετήσεις φορέων
 • 18.30 – 19.00: Διάλειμμα – καφές
 • 19.00 – 20.30: Εργασίες Συνόδου

Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013

 • 10.00 - 11.30: Έναρξη εργασιών 2ης ημέρας της Συνόδου
 • 11.30 – 12.00: Διάλειμμα – καφές
 • 12.00 – 14.00: Εργασίες Συνόδου
 • 14.30 – 16.00: Διακοπή
 • 16.00 – 17.30: Συνέχεια εργασιών Συνεδρίου
 • 17.30 – 18.00: Διάλειμμα – καφές
 • 18.00 – 20.00: Προσέλευση πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων – Εργασίες
 • 20.00 – 20.30: Συνέντευξη Τύπου

Στο πλαίσιο των εργασιών της Συνόδου Πρυτάνεων, την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου και το πρωί της Πέμπτης 12 Δεκεμβρίου, θα πραγματοποιηθούν η 5η Σύνοδος Αναπληρωτών Πρύτανη – Αντιπρυτάνεων Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, η 59η Σύνοδος Προέδρων και Γραμματέων και η 54η Συνάντηση Γραμματέων Επιτροπών Ερευνών.