Παρά τις εξαγγελίες της ΔΕΗ για τη μη διακοπή ρεύματος λόγω χρεών σε ευάλωτους πελάτες και για την έναρξη λειτουργίας των επιτροπών που εξετάζουν ιδιαίτερες περιπτώσεις οικιακών καταναλωτών, ο Συνήγορος του Πολίτη αναφέρει ότι εξακολουθούν να υφίστανται περιπτώσεις όπου ευάλωτοι πελάτες δεν τυγχάνουν ευνοϊκής αντιμετώπισης.

Όπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωσή του, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση όπου χρειάστηκε η παρέμβαση της Αρχής ώστε η ΔΕΗ να επανασυνδέσει οριστικά διακοπείσα παροχή και να διακανονίσει ευνοϊκότερα από την αρχικώς προτεινόμενη ρύθμιση την οφειλή καταναλωτή, ο οποίος βρισκόταν σε πλήρη οικονομική αδυναμία λόγω μακροχρόνιας ανεργίας και σοβαρών προβλημάτων υγείας.

Ο Συνήγορος του Πολίτη σημειώνει ότι εξακολουθεί να εξετάζει πολλές τέτοιες περιπτώσεις και να διαμεσολαβεί για την επανασύνδεση παροχών, τον ευνοϊκότερο δυνατό διακανονισμό οφειλών και την ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο καταναλωτών που ανήκουν σε ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Στην ίδια ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι από τον Νοέμβριο του 2011 ο Συνήγορος του Πολίτη είχε αποστείλει επιστολή προς τον υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ επισημαίνοντας ότι πολλοί πολίτες που ανήκουν κατά κύριο λόγο σε ευπαθείς/ευάλωτες κοινωνικές ομάδες αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και ζητούν τη συνδρομή της Αρχής προκειμένου να εξευρεθεί τρόπος να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις απέναντι στη ΔΕΗ και να αποφύγουν την διακοπή της ηλεκτροδότησης των οικιών τους.

Επίσης, από το Δεκέμβριο του 2009, ο Συνήγορος είχε ζητήσει, όπως αναφέρει, από τη ΔΕΗ να προβλεφθεί η δυνατότητα διακανονισμού εξόφλησης σε μεγάλο αριθμό δόσεων των οφειλών των καταναλωτών που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες. Παράλληλα, είχε προτείνει να συμπεριληφθούν στον Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή της ΔΕΗ, μέτρα για τη διευκόλυνση της εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Είχε ακόμη εισηγηθεί τη σύσταση επιτροπής εξέτασης αιτημάτων καταναλωτών για παροχή διευκολύνσεων, ειδικά για τις περιπτώσεις ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και είχε ζητήσει στις περιπτώσεις όπου υφίσταται πραγματική και αποδεδειγμένη οικονομική αδυναμία, τη δυνατότητα διαγραφής του συνόλου ή μέρους των προσαυξήσεων και την αναστολή επιβολής προσαυξήσεων στις εν λόγω ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

TAGS