Προς οριστική λύση φαίνεται πως οδεύει η κρίση στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς σήμερα η Σύγκλητος του ιδρύματος ανακοίνωσε και επίσημα την έναρξη των μαθημάτων στις 16 Δεκεμβρίου. 

Με ομόφωνη απόφασή της, η Σύγκλητος επαναλαμβάνει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο πως το Πανεπιστήμιο Αθηνών πρέπει να τεθεί αμέσως σε πλήρη λειτουργία και καλεί όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας να συνεργαστούν προς αυτή την κατεύθυνση. 

Παράλληλα, απευθύνει έκκληση στο υπουργείο Παιδείας στο ενδιάμεσο διάστημα να συμβάλει στην επίτευξη της ομαλής λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, μέσω μιας ουσιαστικής συζήτησης με το επίσημο Πανεπιστήμιο, για την άρση συγκεκριμένων τυπικών και πρακτικών προβλημάτων.

«Είναι αυτονόητο ότι όλα τα παραπάνω επιβάλλεται να γίνουν σε ατμόσφαιρα καλής θελήσεως και πίστεως με τη δημιουργία του κατάλληλου ήπιου κλίματος», καταλήγει η απόφαση της Συγκλήτου του Καποδιστριακού.

Αρχίζουν οι εγγραφές πρωτοετών στο Πολυτεχνείο

Αρχίζουν από αύριο, Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου μέχρι και  τις 15 Ιανουαρίου του 2014  οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σύμφωνα με πράξη του πρύτανη Σίμου Σιμόπουλου.

Οι Κοσμήτορες των σχολών έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίσουν περαιτέρω τις ημερομηνίες εγγραφών ανά εξάμηνο, εφόσον το κρίνουν σκόπιμο, μέσα στην προαναφερόμενη προθεσμία. Οι ανακοινώσεις σχετικά με τις εγγραφές κάθε Σχολής θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της κάθε Σχολής με ευθύνη της.

Στο μεταξύ, η Σύγκλητος του πανεπιστημίου Πατρών αποφάσισε οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 να ολοκληρωθούν σε χρονικό διάστημα που θα οριστεί από τους Κοσμήτορες των Σχολών σε συνεργασία με τα οικεία Τμήματα.

Σε κάθε περίπτωση οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών, όλων των κατηγοριών και περιπτώσεων, στα Τμήματα του Ιδρύματος θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014.