Προχωρά η διαδικασία κατασκευής βιολογικού καθαρισμού στο Λεωνίδιο, με την έγκριση από το περιφερειακό συμβούλιο της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου.

«Πρόκειται για ένα πολύ κρίσιμο έργο για μια περιοχή με σημαντική αγροτική παραγωγή, αλλά και διαρκώς αναπτυσσόμενο τουριστικό προορισμό» σημείωσε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του βιολογικού του Λεωνιδίου και πρόσθεσε ότι με την παρέμβαση αυτή σε συνδυασμό με τους βιολογικούς στον Τυρό και σε άλλες περιοχές της παραλιακής Κυνουρίας, παραδίδεται ένα μέτωπο καθαρής παραλίας από λύματα.

«Μοχθήσαμε ιδιαίτερα για το σημερινό αποτέλεσμα και θα προσπαθήσουμε να συμπεριληφθεί στην εκτέλεση του έργου η ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης του έργου στον ανάδοχο, προκειμένου να το καταστήσουμε πιο λειτουργικό», επισήμανε ο περιφερειάρχης.

Ο δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας Ιωάννης Μαρνέρης, μιλώντας στο περιφερειακό συμβούλιο, αναφέρθηκε στη σημασία του έργου για την ανάπτυξη της περιοχής στον αγροτικό και στον τουριστικό τομέα και τόνισε πως πρόκειται για ένα σπουδαίο περιβαλλοντικό έργο.