Σε διευκρινίσεις σχετικά με τις επανασυνδέσεις ρεύματος σε οικογένειες που δεν μπορούν να πληρώσουν τις οφειλές τους προχώρησε ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ οι καταναλωτές στους οποίους θα γίνει η επαναφορά της ηλεκτροδότησης δεν θα επιβαρυνθούν με το τέλος επανασύνδεσης.