Στο Πρόγραμμα "Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας "2007-2013"" εντάχθηκε το Φράγμα της Τριανταφυλλιάς, ένα έργο που χαρακτηρίζεται από την τοπική κοινωνία ως πολύ σημαντικό, καθώς θα χρησιμεύσει για την άρδευση αγροτικής έκτασης 50.000 στρεμμάτων και την υδροδότηση της πόλης της Φλώρινας και των γύρω περιοχών.

Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στα 30 εκ. ευρώ περίπου και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την κατασκευή και αποπεράτωση του φράγματος, τη μελέτη αρδευτικών δικτύων πεδιάδας Φλώρινας, τις απαιτούμενες απαλλοτριώσεις ακινήτων, το αρχαιολογικό έργο, τις εργασίες της ΔΕΗ και τον τεχνικό σύμβουλο.

Για σημαντική εξέλιξη έκανε λόγο ο αντιπεριφερειάρχης Φλώρινας, Δημήτρης Ηλιάδης, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά έργα της περιοχής το οποίο θα συμβάλλει στην ανάπτυξή της.