Στη σύσταση Ομάδας Εργασίας, με σκοπό το συντονισμό του έργου αξιολόγησης των εποπτευόμενων φορέων των καθ' ύλη αρμόδιων υπουργείων και της εκπόνησης προτάσεων-σχεδίων στελέχωσης αυτών, προχώρησε το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η Ομάδα Εργασίας θα είναι 10μελής, αποτελούμενη από υπαλλήλους του δημοσίου με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και με θητεία που θα λήξει με την ολοκλήρωση του έργου της.