Έκθεση που «καίει» τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδόση Πελεγρίνη, συνέταξε το Συμβούλιο του ιδρύματος, επισημαίνοντας φαινόμενα οικονομικής κακοδιαχείρισης.

Όπως αναφέρει η Καθημερινή, σύμφωνα με την έκθεση αυτή, ο ισολογισμός που κατατέθηκε από τον πρύτανη έχει σημαντικές ελλείψεις, λανθασμένες εγγραφές και αποδεικνύει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τη διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ΕΚΠΑ.

Και για τον λόγο αυτό το Συμβούλιο απέρριψε τον ισολογισμό του 2012, ενώ υπογραμμίζει πως «κατά τα οικονομικά έτη 2011 και 2012 η περιουσία του ΕΚΠΑ μειώθηκε κατά 37.105.103,54 ευρώ και 33.598.372,77 ευρώ, αντιστοίχως - σύνολο 70,7 εκατομμύρια ευρώ κατά τη διετία - από ζημίες του χαρτοφυλακίου κινητών αξιών. Οπως τονίζεται από τις ζημίες αυτές, 6.704.588,07 ευρώ στο PSI και οι υπόλοιπες από διαχείριση του χαρτοφυλακίου από τις υπηρεσίες του πανεπιστημίου.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο στον ισολογισμό του 2012:

  • Δεν διατίθενται επαρκή στοιχεία για την οικονομική διαχείριση και οικονομικά αποτελέσματα των συμμετοχών (το ΕΚΠΑ είναι μόνος ή κύριος μέτοχος) του πανεπιστημίου στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις (σημείωση: πρόκειται για δύο επιχειρήσεις που αναφέρονται στο έγγραφο του Συμβουλίου), με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η αποτίμηση των πραγματικών αποτελεσμάτων χρήσεως και της καθαρής θέσης του Ιδρύματος.
  • Στον Ισολογισμό υπάρχουν λανθασμένες εγγραφές και εγγραφές χωρίς επίσημα στοιχεία.
  • Παλαιές απαιτήσεις του ΑΕΙ μετακυλίονται επί πολλά έτη από προϋπολογισμό σε ισολογισμό κ.ο.κ. χωρίς επικαιροποίηση και χωρίς αιτιολόγηση.
  • Δεν παρέχονται πληροφορίες για τις ενέργειες στις οποίες προέβη το ΑΕΙ για την είσπραξη οφειλών και την προστασία της περιουσίας του ΑΕΙ.
  • Στη σελ. 56 του Απολογισμού 2012, εμφανίζεται εγγραφή 545.000,00 ευρώ ως «έσοδα από...», στο τέλος όμως του έτους, όπως αναγράφεται στην αντίστοιχη στήλη, δεν έχει εισπραχθεί ούτε ένα ευρώ.
  • Για το ακίνητο Καπνικαρέας 19, του οποίου το ΕΚΠΑ είναι ιδιοκτήτης κατά 50%, εμφανίζεται οφειλή τεκμαρτού μισθώματος από το 2007 ποσού ύψους 167.109,05 ευρώ. Το ΕΚΠΑ κατέθεσε αγωγή στις 14/7/2011 κατά των συνιδιοκτητών και ζητεί να καταβληθεί το ποσόν των 769.205,12 ευρώ για οφειλές από το 2003 έως το 2011. Ο ισολογισμός δεν είναι ενήμερος με τα ποσά που διεκδικεί το ΕΚΠΑ, ούτε αναφέρεται το σημερινό ύψος της οφειλής.
  • Στο πεδίο υπάρχουν εγγραφές οφειλών από το έτος 2000 για μισθώματα και ρεύμα ύψους έως και, κατά περίπτωση, 298.339,58 ευρώ.
  • Εγγράφεται οφειλή εμπορικής εταιρείας ύψους 816.157,95 ευρώ από μισθώματα που δεν κατεβλήθησαν. Το ύψος της οφειλής υποδηλώνει την επί μακρόν ύπαρξη προβλήματος είσπραξης μισθωμάτων χωρίς να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες είσπραξής τους. Ο κ. πρύτανης ενημέρωσε πως το σύνολο της οφειλής της εταιρείας ανέρχεται σε 1.186.092,16 ευρώ και πως την 29/7/2013 μετέβη δικαστικός επιμελητής για την έξωση. Στο πανεπιστήμιο, γνωστή επιχείρηση χρωστά 1,2 εκατομμύρια ευρώ για μισθώματα κτιρίου του ιδρύματος στο κέντρο της Αθήνας.