Κινητοποίηση για τα προβλήματα στον χώρο της υγείας προετοιμάζουν τα Συνεργαζόμενα Σωματεία Συνταξιούχων του νομού Ρεθύμνης για τις 18 Δεκεμβρίου. 

Όπως δηλώνουν οι Διοικήσεις των Σωματείων: «…υπάρχει αδυναμία της κυβέρνησης να διαχειριστεί τα προβλήματα της υγείας… ενώ η μεταρρύθμισή της, δείχνει καθαρά ότι υπηρετούνται τα συμφέροντα της εμπορευματοποίησης της Υγείας και τα κέρδη των φαρμακοβιομηχανιών». 

Τα μέλη των σωματείων συνταξιούχων στο Ρέθυμνο, αντιδρούν στις όποιες αλλαγές του ΕΚΑΣ σε 150.000 συνταξιούχους αλλά και στις σχεδιαζόμενες επιβαρύνσεις σχετικά με τη συμμετοχή των ασφαλισμένων σε φάρμακα και εξετάσεις καθώς και την επιβολή της επιβάρυνσης του ενός ευρώ σε κάθε συνταγή. 

Καλούν δε την κυβέρνηση να μην μειώσει περαιτέρω τις επικουρικές συντάξεις, να επανεξετάσει τα «χαράτσια» σε κατοικίες και θέρμανση, να μην κοπούν συντάξεις και τα επιδόματα σε χιλιάδες ανάπηρους, να μην ισχύσει η καταβολή των 25 ευρώ για εισαγωγή στα νοσοκομεία αλλά και να μην κλείσουν μονάδες νοσοκομειακές.