Η συντονιστική επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία συνήλθε σήμερα στην Αθήνα, καλεί την Πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της και να αναστείλει τη διαβίβαση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των ασφαλιστικών εισφορών των δικηγόρων στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) και τη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος των δικηγόρων.

Η συντονιστική επιτροπή με ανακοίνωσή της «καταδικάζει τη διαβίβαση από 1.1.2014 των ληξιπρόθεσμων οφειλών ασφαλιστικών εισφορών του ΕΤΑΑ άνω των 5.000 ευρώ στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, (που ιδρύθηκε με το άρθρο 101 του Ν. 4172/2013), για είσπραξη και λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης.

Όπως προβλέπει η νομοθεσία, με την εγγραφή του οφειλέτη στο Ειδικό Ηλεκτρονικό Μητρώο του ΚΕΑΟ, παύει κάθε αρμοδιότητα είσπραξης ή ρύθμισης των οφειλών από το ΕΤΑΑ, που «στη σημερινή δύσκολη συγκυρία, αποτελεί συνήθη τρόπο εξόφλησης των ασφαλιστικών εισφορών», υπογραμμίζει η συντονιστική επιτροπή.

Η συντονιστική επιτροπή τονίζει ότι «μία τέτοια εξέλιξη έρχεται σε ευθεία αντίθεση τόσο με τα γενικώς ισχύοντα στον τομέα της αναγκαστικής εκτέλεσης όσο και με το χαρακτήρα των ίδιων των ασφαλιστικών εισφορών, που διαφέρουν από οποιαδήποτε άλλη συμβατική ή εξωσυμβατική οφειλή, τη στιγμή μάλιστα που δεν συναρτώνται καν προς το χρόνο πραγματικής απασχόλησης και το ύψος των εισοδημάτων κάθε δικηγόρου, λειτουργώντας στην πράξη ως «οιονεί κεφαλικός φόρος - προϋπόθεση για τη διατήρηση της δικηγορικής ιδιότητας».

Ακόμη, αναφέρει η συντονιστική επιτροπή: «Σε περίπτωση δε εφαρμογής της εν λόγω νομοθετικής πρόβλεψης, καθίσταται προφανές ότι χιλιάδες δικηγόροι οι οποίοι, λόγω της οξύτατης οικονομικής κρίσης, αδυνατούν να καταβάλουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές, θα κινδυνεύσουν να υποστούν τις συνέπειες μιας απροσδόκητης και κοινωνικά ανάλγητης αναγκαστικής εκτέλεσης, που θα στερήσει τους ίδιους και τις οικογένειές τους από τις στοιχειώδεις εγγυήσεις μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης και θα τους οδηγήσει στην πλήρη εξαθλίωση και στην απόλυτη καταστροφή».

Ζητεί η συντονιστική επιτροπή «τουλάχιστον το αρνητικό αυτό μέτρο να ανασταλεί για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η οικονομική κρίση».