Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα στείρωσης και περίθαλψης αδέσποτων ζώων που υλοποιεί ο δήμος Χανίων το τελευταίο διάστημα.

Ήδη, περισσότερα από 180 αδέσποτα ζώα έχουν εξεταστεί από τους ιδιώτες κτηνιάτρους που έχουν συμβληθεί με τον δήμο για τον σκοπό του προγράμματος, σε 174 ζώα τοποθετήθηκε ηλεκτρονική σήμανση, ενώ ο αριθμός των ζώων που έχουν εμβολιαστεί υπερβαίνει τα 140.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν από τον δήμο, μέχρι και σήμερα 182 ζώα, (108 σκυλιά και 74 γάτες) έχουν εξεταστεί από τους συμβεβλημένους κτηνιάτρους, 148 ζώα (94 σκυλιά και 54 γάτες) έχουν εμβολιαστεί και 61 ζώα (21 σκυλιά και 40 γάτες) έχουν στειρωθεί, 34 τραυματισμένα ή άρρωστα ζώα (15 σκυλιά και 19 γάτες) έλαβαν υπηρεσίες φροντίδας -περίθαλψης.

Σε 174 ζώα τοποθετήθηκε ηλεκτρονική σήμανση (τσιπ) ενώ 13 ζώα (10 σκυλιά και 3 γάτες) έχουν υιοθετηθεί από πολίτες μέχρι σήμερα.
Στο πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του δήμου, περιλαμβάνονται κτηνιατρικές εξετάσεις, ηλεκτρονική σήμανση, αποπαρασίτωση, στείρωση και η αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, όπως τραυματισμοί και δηλητηριάσεις.