Η περιουσία του ασφαλιστικού φορέα των εργαζομένων στη ΔΕΗ "ήταν και παραμένει ενσωματωμένη στην περιουσία της ΔΕΗ, όπως αναφέρει ρητά και ο Ν. 2773/99", αναφέρει η ΓΕΝΟΠ σε σημερινή ανακοίνωση, με αφορμή απόφαση του Αρείου Πάγου που σχετίζεται με την περιουσία του φορέα και σχετικά δημοσιεύματα.

Η περιουσία αυτή σχηματίσθηκε από τις εισφορές των εργαζομένων οι οποίες παρέμεναν στην επιχείρηση έως ότου η ΔΕΗ εισήχθη στο Χρηματιστήριο, οπότε αποφασίστηκε, έναντι της περιουσίας αυτής, να καλύπτει ο κρατικός προϋπολογισμός τις δαπάνες για συντάξεις και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των εργαζομένων και συνταξιούχων της ΔΕΗ, πέρα από το ποσό που συγκεντρώνεται κάθε χρόνο από τις εισφορές.

Άρειος Πάγος ουδόλως ασχολήθηκε με την ενσωματωμένη στα πάγια της ΔΕΗ περιουσία του Ασφαλιστικού Φορέα του προσωπικού της ΔΕΗ, ο οποίος ήταν και παραμένει κύριος αυτής, η δε περιουσία αυτή αποτελεί το ασφαλιστικό κεφάλαιο αυτού", αναφέρει η ΓΕΝΟΠ.

Η Ομοσπονδία κάνει λόγο για σχέδιο ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας, "και ειδικότερα της ΔΕΗ την οποία εποφθαλμιούν συγκεκριμένα εγχώρια και ξένα μεγάλα συμφέροντα" και αναγγέλει ότι "θα αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και δράσεις, συμπεριλαμβανομένων και δικαστικών αγώνων στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό ώστε τα σχέδια αυτά να ματαιώνονται και οι σκοπιμότητες να αποκαλύπτονται”.