Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών παρατείνεται μέχρι τις 12η Απριλίου η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

Η προηγούμενη προθεσμία ήταν στις 10η Μαρτίου 2011 και προς διευκόλυνση των φορολογουμένων, το υπουργείο ανακοίνωσε ότι παρατείνεται μέχρι τις 12η Απριλίου η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2011 για τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του ν.2238/1994.