Ημερίδα με θέμα τους παράγοντες χημικών κινδύνων, διοργάνωσε ο ΕΦΕΤ στις 2 Δεκεμβρίου 2013 στην Αθήνα. Συζητήθηκαν παράλληλα η επιστημονική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την συλλογή δεδομένων κατανάλωσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, η αξιολόγηση της διατροφικής έκθεσης σε χημικούς κινδύνους και οι τάσεις και εξελίξεις στον τομέα της αξιολόγησης επικινδυνότητας παραγόντων που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων.

Χαιρετισμό  απηύθυνε στους συνέδρους ο Πρόεδρος του ΕΦΕΤ, Ιωάννης Τσιάλτας, τονίζοντας την σημασία της επιστημονικής συνεργασίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για τη συλλογή δεδομένων κατανάλωσης και την αξιοποίηση αυτών για την αξιολόγηση της έκθεσης των καταναλωτών σε χημικούς και άλλους παράγοντες που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων.

Η Γενική Διευθύντρια του Γενικού Χημείου του Κράτους,  Ασημίνα Παπαθανασίου, απηύθυνε επίσης χαιρετισμό σε ομιλητές και συνέδρους και αναφέρθηκε στους χημικούς κινδύνους και τη σημασία τους για την ασφάλεια των τροφίμων.

H ημερίδα περιλάμβανε τις εξής θεματικές ενότητες:

- Την παρουσίαση από τον ΕΦΕΤ του έργου της ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων χημικών κινδύνων στην EFSA με τη χρήση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματός του (για την ολοκλήρωση του έργου συνεργάστηκαν η Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Ενημέρωσης και Πληροφορικής και η Διεύθυνση Εργαστηριακών Ελέγχων με την ουσιαστική υποστήριξη των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΕΦΕΤ).

- Την παρουσίαση από το εστιακό σημείο της EFSA στην Κύπρο του πιλοτικού προγράμματος εφαρμογής του συστήματος της EFSA για την κατηγοριοποίηση – περιγραφή των τροφίμων (FOODEX2).

- Την πορεία των διατροφικών μελετών που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο (ΥΔΡΙΑ, ΠΑΜΕΔΥ, Συμμαχία για την Υγεία).

- Την παρουσίαση από επιστήμονες της EFSA του μοντέλου πρόσληψης προσθέτων στα τρόφιμα – FAIM – αξιολόγηση της διατροφικής έκθεσης, μελέτες συνολικής δίαιτας (μεθοδολογία και προκλήσεις ως προς την αξιολόγηση διατροφικής έκθεσης σε χημικούς ρυπαντές).

- Την εμπειρία της Ιρλανδίας στη δημιουργία βάσης δεδομένων σύστασης τροφίμων.

TAGS