Έπειτα από δύο δεκαετίες, δημοπρατείται τελικά η κατασκευή της γέφυρας της Κρεμαστής από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με προϋπολογισμό που αγγίζει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. 

Ο διαγωνισμός για την δημοπράτηση του έργου, αποφασίστηκε να γίνει στις 14 Ιανουαρίου 2014 όπως ανακοινώθηκε χθες από την Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών και την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου. 

Με το ποσό αυτό, προϋπολογίστηκε η κάλυψη όλων των εργασιών και κατασκευών που απαιτούνται και απομένει αφού γίνει η σχετική αξιολόγηση των προσφορών να ανατεθεί το έργο στον ανάδοχο για να ξεκινήσει έτσι η κατασκευή του συγκεκριμένου έργου. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 10 πρωί της 14ης Ιανουαρίου, με το σύστημα υποβολής προσφορών (προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης). Τα σχετικά συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού θα διατίθενται για τους ενδιαφερόμενους σε ψηφιακή μορφή μέχρι τις 9 Ιανουαρίου 2014.

 

TAGS