Και το 2014 θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα επιτήρησης της γρίπης των πτηνών, σκοπός του οποίου είναι ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών.

Το πρόγραμμα αφορά τόσο στα εκτρεφόμενα πουλερικά, όσο και στα άγρια πτηνά, ενώ πραγματοποιείται ανελλιπώς εδώ και μια δεκαετία στην ελληνική επικράτεια, έχοντας συμβάλλει καθοριστικά στην έγκαιρη ανίχνευση της γρίπης των πτηνών το 2006 σε άγρια πτηνά, αναφέρει ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάξιμος Χαρακόπουλος.

«Η προστασία της δημόσιας υγείας», δήλωσε, «παραμένει το ύψιστο μέλημα μας στο υπουργείο. Λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία και προβλεπόμενα μέτρα, έτσι ώστε να προλαμβάνουμε, στο μέτρο του δυνατού, και να αντιμετωπίζουμε άμεσα και επιτυχώς τυχόν ανησυχητικά περιστατικά».

Το πρόγραμμα που υπέβαλε η Ελλάδα για το 2014, εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εντάσσεται στο πλαίσιο των ετήσιων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την εκρίζωση, τον έλεγχο και την επιτήρηση νοσημάτων των ζώων και ζωοανθρωπονόσων.