Ανκοινώθηκαν οι ετήσιες τακτικές κρίσεις των Υποστράτηγων Σωμάτων του Στρατού Ξηράς.

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνει ότι το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2011 - 2012, έκρινε τους παρακάτω Αξιωματικούς Σωμάτων Στρατού Ξηράς ως εξής:

Διατηρητέοι Υποστράτηγοι Σωμάτων:

(1) Τεχνικού Μεντζέλος Άγγελος

(2) Εφοδιασμού Μεταφορών Νικολόπουλος Νικόλαος

(3) Υλικού Πολέμου Τσιμπρής Εμμανουήλ

(4) Υγειονομικού Ιατρών Καρανάσσος Θωμάς

Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους Υποστράτηγοι Σωμάτων:

(1) Τεχνικού Παπαχατζόπουλος Δημήτριος

(2) Εφοδιασμού Μεταφορών Ξανθούλης Γεώργιος

(3) Υλικού Πολέμου Φιλιόγλου Σπυρίδωνας

Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους Υποστράτηγοι Σωμάτων, οι οποίοι καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας στο βαθμό:

(1) Οικονομικού Σιδηρόπουλος Μιχαήλ

(2) Εφοδιασμού Μεταφορών Λιακόπουλος Παύλ