Η Βουλγαρία (54%), η Ελλάδα (56%) και η Ρουμανία (58%) ειναι οι χώρες της ΕΕ οι οποίες εμφανίζουν τα χαμηλότερα ποσοστά πολιτών που συνδέονται καθημερινώς στο Ίντερνετ.

Αυτό προκύπτει από έρευνα της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας που δημοσιοποιήθηκε σήμερα και που βάσει της οποίας στον αντίποδα βρίσκονται η Ολλανδία, το Λουξεμβούργο και Σκανδιναβικές χώρες με ποσοστά που υπερβαίνουν το 90%.

Ωστόσο στην Ελλάδα εξαιρετικά εκτεταμένη είναι πλέον η υποβολή της φορολογικής δήλωσης μέσω Ίντερνετ (63%), με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να είναι στο 42%.