Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο έκρινε σήμερα τους αξιωματικούς στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου και Πλοιάρχου.

Το ΑΝΣ έκρινε ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους 9 Αρχιπλοίαρχους, τους: Πλάτωνα Αντωνίου, Γεώργιο Μαρκουλάκη, Ιωάννη Λεοντακιανάκο, Απόστολο Μπάστα, Βασίλειο Παπαφακλή, Ιωάννη Γαλάνη, Αθανάσιο Λαγκώνα, Δημήτριο Γιαννηλόη και Ελένη Ρεγκλή-Μπουκαούρη. Οι ανωτέρω προάγονται στο βαθμό του Υποναυάρχου, ανεξάρτητα από την ύπαρξη οργανικών θέσεων, πλην του Απόστολου Μπάστα ο οποίος τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία στο βαθμό που φέρει.

Επίσης το ΑΝΣ έκρινε ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους 4 Πλοιάρχους στον οποίο απονέμεται ο βαθμός του Αρχιπλοιάρχου. Πρόκειται για τους Πλοιάρχους Κωνσταντίνο Λάλο, Βασίλειο Πολίτη, Γεώργιο Θεριανό και Βασίλειο Μενούτη, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του υποναυάρχου ανεξάρτητα από την ύπαρξη οργανικών θέσεων.

Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο έκρινε προακτέους κατ' εκλογή για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αρχιπλοιάρχων, 19 Πλοίαρχους, διατηρητέους στον αυτό βαθμό 8 Πλοιάρχους και ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους 6 Πλοιάρχους, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου, ανεξάρτητα από την ύπαρξη οργανικών θέσεων.