Ξεκινά σήμερα η δημόσια διαβούλευση για το ζήτημα της διαχείρισης αποβλήτων, καθώς δημοσιοποιούνται βασικά τμήματα της μελέτης αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων.

Συγκεκριμένα, τίθενται σε δημόσιο διάλογο οι προτεραιότητες και οι στόχοι μιας ολοκληρωμένης σύγχρονης διαχείρισης, το θέμα της διακυβέρνησης ως βασικής παραμέτρου και οι φορείς διαχείρισης.

Οι προτάσεις που κατατίθενται προς συζήτηση περιλαμβάνουν τη θέσπιση ζώνης ειδικής διαχείρισης αποβλήτων, με έμφαση στα νησιά και την κατανομή του τουρισμού στη χώρα, τη δημιουργία «ηλεκτρονικής αγοράς αποβλήτων» και ηλεκτρονικής πλατφόρμας αντικειμένων προς επαναχρησιμοποίηση και τη θέσπιση ειδικού πλαισίου διαχείρισης αποβλήτων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Τις επόμενες ημέρες θα τεθούν επίσης σε διαβούλευση το εκπονούμενο εθνικό σχέδιο πρόληψης παραγωγής αποβλήτων και επόμενα κεφάλαια της μελέτης αναθεώρησης.

Σύμφωνα με τον υπουργό ΠΕΚΑ, Γ. Μανιάτη, η εκπόνηση του εθνικού σχεδιασμού και του προγράμματος πρόληψης αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την αναβάθμιση, επέκταση και αναπροσδιορισμό των διαδικασιών της διαχείρισης αποβλήτων στην Ελλάδα. «Ευκαιρία, στην οποία προσκαλούμε να πάρουν μέρος όλες οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου, η αυτοδιοίκηση, οι επιστήμονες και οι εξειδικευμένοι φορείς, τα πανεπιστήμια και οι πολίτες, των οποίων την ενεργή συμμετοχή προσδοκούμε» πρόσθεσε.