Μεγάλη και αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην πληρωμή των δικαιούχων προγράμματος του ΟΑΕΔ, διαπιστώνει ο Συνήγορος του Πολίτη, μετά την εξέταση καταγγελίας για πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΟΑΕΔ- ΛΑΕΚ (Λογαριασμός Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης).

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπως αναφέρει η αρχή, υλοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2011, και παρά τις προσπάθειες καταγγέλλουσας να ενημερωθεί για την εξέλιξη της αποπληρωμής της και τα αίτια της καθυστέρησης, αυτό δεν κατέστη δυνατόν καθώς η μία υπηρεσία την παρέπεμπε στην άλλη.

Μετά από αλλεπάλληλες γραπτές και τηλεφωνικές επικοινωνίες του Συνηγόρου με τη Διοίκηση του ΟΑΕΔ, η ενδιαφερόμενη τελικώς πληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2013, δηλαδή μετά από δύο χρόνια, για ένα πρόγραμμα διάρκειας μόλις 50 ωρών.

Όπως σημειώνει η ανεξάρτητη αρχή, η διαδικασία αποπληρωμής των προγραμμάτων κατάρτισης δημιουργείται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα όταν ο φορέας δηλώσει τις δαπάνες του προγράμματος κατάρτισης που έχει υλοποιήσει. Ωστόσο, για την αποπληρωμή κάθε προγράμματος κατάρτισης, ο φορέας πρέπει να προσκομίσει όλα τα παραστατικά δαπανών για το σύνολο του κόστους του προγράμματος και να τηρεί αντίγραφά τους στο φυσικό αρχείο για έλεγχο. Τα έξοδα διατροφής και μετακίνησης ανά καταρτιζόμενο αποδίδονται στους δικαιούχους από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ.

Η αρχή διαπίστωσε ότι οι συμμετέχοντες σε αυτά τα προγράμματα κατάρτισης βρίσκονται απέναντι σε μια δαιδαλώδη διαδικασία και ανάμεσα σε διαφορετικούς φορείς, οι οποίοι συχνά τους δίνουν αποκλίνουσες εξηγήσεις για τους λόγους καθυστέρησης της πληρωμής τους. 

Αλαλούμ τα προγράμματα για ανέργους

Όπως αποκάλυψε το newpost, τα προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης για ανέργους αποτελούν ένα απίστευτο αλαλούμ.

Πολλά προγράμματα «τρέχουν» από διαφορετικούς φορείς με αποτέλεσμα είτε να καθυστερούν οι πληρωμές, είτε οι ενδιαφερόμενοι να στέλνονται να εργαστούν μακριά από την πόλη διαμονής τους, είτε να μην αμοίβονται τελικά καθώς οι μπερδεμένοι υπάλληλοι των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης τους διοχετεύουν, όταν ισχύει ένα πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, σε επιχειρήσεις που δικαιούνται μόνο την επιδότηση του προγράμματος του υπουργείου Εργασίας και αντιστρόφως.