Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με περιορισμό κυκλοφορίας κάθε οχήματος, θα εφαρμοστούν μέχρι και τις 15 Απρίλου στη νέα Ε.Ο Αθηνών - Πατρών (από 110,3 έως 110,9 χιλιόμετρο), λόγω εκτέλεσης εργασιών κατασκευής Άνω διάβασης.

Η ζώνη έργων εκτείνεται από το 110,55 έως το 110,85 χλμ στη Ε.Ο Αθηνών - Πατρών και κατά τη διάρκεια των εργασιών θα γίνει μόνιμη κατάληψη κι αποκλεισμός στο ασφαλτοστρωμένο έρεισμα στον βόρειο κλάδο του καταστρώματος της Αθηνών - Πατρών, στην κατεύθυνση προς Πάτρα.

Το όριο ταχύτητας περιορίζεται στα 60 χιλιόμετρα/ώρα και απαγορεύεται η προσπέραση.

Ο διαχωρισμός της κυκλοφορίας θα γίνεται με φορητά στηθαία ασφαλείας, ενώ οι ρυθμίσεις δεν θα ισχύσουν το τριήμερο της 25ης Μαρτίου.