"Ηλεκτρονικός φάκελος Ασφαλισμένου" καθιερώνεται από τον Απρίλιο στον Οίκο Ναύτου, όπως αναφέρεται σε έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Βουλή από το υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας.

Με έγγραφο από το Γραφείο της προέδρου του Οίκου Ναύτου Μαρίας Δίπλα, που επισυνάπτεται στην απάντηση του υπουργείου, γίνεται γνωστό ότι με τον "Ηλεκτρονικό φάκελο Ασφαλισμένου", ο έλεγχος όλων των ιατρικών πράξεων θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, με αποτέλεσμα οι ασφαλισμένοι να έχουν μεγάλο όφελος από την απλούστευση των ελεγκτικών διαδικασιών και από τη μείωση κατά 80% της προσέλευσής τους στα Παραρτήματα του Οίκου Ναύτου.

Οπως γνωστοποιείται με το έγγραφο δεν υπάρχει θέμα μεταστέγασης για το Παράρτημα του Οίκου Ναύτου της Σύρου, καθώς στο ισόγειο του κτιρίου που στεγάζει την υπηρεσία, δημιουργήθηκε γκισέ ώστε οι ασφαλισμένοι να εξυπηρετούνται χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιούν τις σκάλες.

Σε ό,τι αφορά τις ανάγκες σε προσωπικό σημειώνεται ότι με νόμο που ψήφισε πρόσφατα η Βουλή, προβλέπεται ότι στα Παραρτήματα του Οίκου Ναύτου στα οποία δεν υπηρετεί προσωπικό του Οίκου Ναύτου, οι λειτουργικές ανάγκες θα καλύπτονται από προσωπικό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο αποσπάται στα παραρτήματα αυτά.

Ο νόμος προβλέπει επίσης ότι σε δύο χρόνια από την ψήφισή του, οι ανάγκες θα καλύπτονται από υπαλλήλους με μετατάξεις από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ύστερα από Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία θα καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των μετατάξεων αυτών.