Λύση στο πρόβλημα των χρεών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), για τα έτη 2008 – 2010, προς τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ), δίνει το Υπουργείο Παιδείας.

Την Παρασκευή 11 Μαρτίου, κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο η μεταφορά πίστωσης σε Κωδικό Αριθμό Εξόδων του προϋπολογισμού του, για την αποπληρωμή του χρέους.

Η καταβολή των δεδουλευμένων προς τους εκπαιδευτικούς θα αρχίσει στα τέλη Μαρτίου, ενώ η σχετική διαδικασία αποπληρωμής - του κύριου όγκου των οφειλών του ΟΕΕΚ- εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός τετραμήνου. Για την επίσπευση της διαδικασίας πληρωμής, έχουν συσταθεί ομάδες εργασίας - στις οποίες συμμετέχουν 30 άτομα- που θα ασχολούνται αποκλειστικά με το ζήτημα αυτό.

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας, Φώφη Γεννηματά, που έχει και τη σχετική αρμοδιότητα, έδωσε εντολή στον ΟΕΕΚ (και μετέπειτα ΕΟΠΠ) να συγκεντρωθούν οι οφειλές όλων των ΙΕΚ και να ομαδοποιηθούν ανά κατηγορία δαπάνης.

Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι οι εκπαιδευτικοί των Δημοσίων ΙΕΚ θα πληρώνονται, πλέον, από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.