Την καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη απόφαση για την επιστροφή διπλωμάτων αυτοκινήτου, πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας, πήρε και φέτος ο υπουργός Δημόσιας Τάξης, προκειμένου να διευκολυνθούν οι οδηγοί στις εορταστικές μετακινήσεις τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, η επιστροφή έχει ήδη αρχίσει από την περασμένη Παρασκευή και αφορά άδειες οδήγησης, οι πινακίδες και άδειες κυκλοφορίας αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

Η Απόφαση αφορά στα στοιχεία οδήγησης και κυκλοφορίας που έχουν αφαιρεθεί ή κατατεθεί στις Αστυνομικές Αρχές μέχρι και την 19.12.2013.

Επίσης, στο πλαίσιο της ίδιας Απόφασης, δεν θα εκτελεστούν οι εκκρεμείς διοικητικές αποφάσεις, επιδοθείσες ή μη, που εκδόθηκαν κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 103 του Κ.Ο.Κ. «επιβολή διοικητικών μέτρων», για τροχαίες παραβάσεις που βεβαιώθηκαν μέχρι και την 19.12.2013.

Από την παραπάνω Απόφαση εξαιρούνται και δεν επιστρέφονται τα στοιχεία οδήγησης και κυκλοφορίας οχημάτων, που αφορούν στις εξής παραβάσεις:

·           Οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος

·           Οδήγηση με ταχύτητα πέραν της επιτρεπόμενης

·           Παραβίαση της ένδειξης ερυθρού σηματοδότη

·           Κυκλοφορία ανασφάλιστων οχημάτων

·           Μη καταβολή τέλους διοδίων.

Οι αποφάσεις, που έχουν εκδοθεί από Δικαστικές ή άλλες Αρχές, εκτελούνται κανονικά.

Επισημαίνεται ότι για την επιστροφή των παραπάνω στοιχείων οδήγησης και κυκλοφορίας θα πρέπει προηγουμένως να καταβληθεί το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο.