Τις συντάξεις Ιανουαρίου 2014 σε 715.042 συνταξιούχους με πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους ή λογαριασμούς ΕΛΤΑ, που έχουν επιλέξει, καταβάλλει σήμερα ο ΟΓΑ.

Η συνολική δαπάνη για την καταβολή των συντάξεων ανέρχεται στο ποσό των 321.383.446,23 ευρώ.