Διαβιβάστηκαν, στο πλαίσιο της διαδικασίας κινητικότητας,  στο αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης οι πίνακες βαθμολογικής κατάταξης υπαλλήλων, μονίμων και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κλάδου/ειδικότητας Οδηγών και Μηχανοτεχνιτών του υπουργείου, οι οποίοι έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, οι τελικοί πίνακες διάθεσης εκδόθηκαν από το αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.