Το συμβολικό κλείσιμο του Δήμου Σαμοθράκης την πρώτη εργάσιμη μέρα του νέου έτους, δηλαδή στις 2 Ιανουαρίου του 2014, αποφάσισε ομόφωνα το τοπικό Δημοτικό Συμβούλιο, ξεκινώντας κινητοποιήσεις προκειμένου, όπως αναφέρει η απόφαση, να ληφθούν υπόψη από τα αρμόδια όργανα, ζητήματα ζωτικής σημασίας για τη βιωσιμότητα του Δήμου.

Παράλληλα στις 10 Ιανουαρίου θα συνεδριάσει εκ νέου το δημοτικό συμβούλιο προκειμένου να αποφασίσει την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων του.

«Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες του Δήμου να αναδείξει τις συνθήκες των νησιωτικών ΟΤΑ και ειδικά της Σαμοθράκης προς τα αρμόδια Υπουργεία αλλά και τα συνδικαλιστικά όργανα, εξακολουθεί να αναπαράγεται η αδιαφορία και η παρελκυστική πολιτική των αρμοδίων» αναφέρει σχετική ανακοίνωση και προσθέτει ότι με την συνεχιζόμενη πολιτική λήψης αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα και φορείς ως προς τις χρηματοδοτήσεις και γενικότερα την λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ερήμην και εις βάρος του δήμου, ο τελευταίος οδηγείται σε στραγγαλισμό οικονομικό, διοικητικό και λειτουργικό.

«Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν πρόκειται να αναγνωριστούν ζητήματα ζωτικής σημασίας από τα αρμόδια όργανα, και ως νησιωτικός δήμος αποφασίζουμε την έναρξη κινητοποιήσεων για την λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων από τα αρμόδια όργανα για την εξασφάλιση της βιωσιμότητά μας» τονίζει ο Δήμος Σαμοθράκης.