Ολοκληρώθηκε η πρώτη πιλοτική λειτουργία της διαδικασίας επιχορηγήσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, για τη στήριξη του σύγχρονου Πολιτισμού.

Συγκεκριμένα, στον τομέα των γραμμάτων υποβλήθηκαν συνολικά 21 αιτήματα από τα οποία έγιναν δεκτά τα 18, ενώ το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων ανέρχεται σε 287.000 ευρώ.

Στον τομέα των εικαστικών υποβλήθηκαν συνολικά 16 αιτήματα από τα οποία έγιναν δεκτά τα 14 και το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων διαμορφώθηκε σε 338.000 ευρώ.

Οι φορείς των οποίων το αίτημα επιχορήγησης έγινε δεκτό μπορούν να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες Διευθύνσεις προκειμένου να ενημερωθούν για τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν και τη διαδικασία υποβολής οικονομικού και καλλιτεχνικού απολογισμού της δράσης μετά την ολοκλήρωσή της.

Επίσης νέα αιτήματα επιχορηγήσεων θα μπορούν να υποβληθούν για το 2011 κατόπιν σχετικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος ανά τομέα.